เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
Traffy Fondue
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ !! เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview344
การรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview13

camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่มัคนายกน้อย [9 พฤศจิกายน 2566]
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ [8 พฤศจิกายน 2566]
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง [30 ตุลาคม 2566]
วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 11:00 น. ผอ.กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อสม. และผู้นำหมู่ 7 บ้านสลาบ ลงพื้นที่ ออกสำรวจ ลูกน้ำยุงลาย เพื่อเป็นการ ป้องกัน การระบาด ของโรคไข้เลือดออก ... [30 ตุลาคม 2566]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบลำน้ำลาว ม.1 บ้านฝายกวาง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview28

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
info งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
One Stop Service : OSS

บุคลากรภายใน
info ผู้บริหารองค์กร
นายรัตน์ คำใส
นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง
โทร : 090-3265129
นายรัตน์ คำใส
นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง
โทร : 090-3265129
ว่าที่ร้อยตรีสมสิฎฎ์ ชาญชัย
ปลัดเทศบาล
โทร : 063-5793458
ว่าที่ร้อยตรีสมสิฎฎ์ ชาญชัย
ปลัดเทศบาล
โทร : 063-5793458

สถิติ sitemap
อับเดตสถิติสำเร็จ วันนี้ 0
เดือนนี้115,434
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)137,153
ทั้งหมด 159,772


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กศ.
30/11/2566
30/11/2566
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28
[เอกสารแนบ]
กสว.
30/11/2566
30/11/2566
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม
[แบบรายงาน]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ