เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

บริการข้อมูล
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต นอกเขตและนอกราชอาณาจักร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : pageview46
ขอเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiD poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : pageview14
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่บวชภาคฤดูร้อน ณ วัดแวนโค้งเก่า หมู่ ๑๑
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
แจ้งประชาสัมพันธ์ปิดถนนเพื่อซ่อมบำรุง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview83

camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปีการศึกษา 2565 [31 มีนาคม 2566]
เวทีปรึกษาหารือระดับตำบล ตามโครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประจำไตรมาสที่ 2) [30 มีนาคม 2566]
เวทีปรึกษาหารือ “การบริหารจัดการเชิงพื้นที่” [29 มีนาคม 2566]
การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ [24 มีนาคม 2566]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 4/65
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview6

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายรัตน์ คำใส
นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง
โทรศัพท์ : 090-3265129
นายรัตน์ คำใส
นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง
โทรศัพท์ : 090-3265129
ว่าที่ร้อยตรีสมสิฎฎ์ ชาญชัย
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 063-5793458
ว่าที่ร้อยตรีสมสิฎฎ์ ชาญชัย
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 063-5793458

สถิติ sitemap
วันนี้ 3319
เดือนนี้3,550
ทั้งหมด26,169


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
28/03/2566
28/03/2566
ขอจัดส่งเอกสารองค์ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย
ตบ.
28/03/2566
28/03/2566
การตรวจสอบการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
28/03/2566
28/03/2566
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กสธ.
27/03/2566
28/03/2566
ปัญหาอุปสรรคหลังการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กพส.
28/03/2566
28/03/2566
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กพส.
27/03/2566
28/03/2566
ขอแจ้งข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาของ นายบุญมี สุระโคตร
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ