messager
 
เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder คู่มือการให้บริการ
คู่มือการลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 3
การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 8
การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 7
การขอเลขที่บ้าน
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 8
คู่มือการให้บริการ การยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ(ผู้ป่วยเอดส์)
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 4
คู่มือการให้บริการ การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 3
คู่มือการให้บริการ การยันยันสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 3
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1