messager
 
เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder รายงานทางการเงิน
ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 8
ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 33
ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง สำเนารายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวางเรื่อง รายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 61
ประกาศฯ เรื่อง สำเนารายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55
ประกาศฯ เรื่อง รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายภาครัฐของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50
ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง สำเนารายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47
ประกาศฯ สำเนารายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 54
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1