messager
 
เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
กิจกรรมจิตอาสา โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำ
รายละเอียด : วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ สะพานบ้านหนอง หมู่ 4 เพื่อกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ และลดปัญหาน้ำดิบไม่สะอาดและการเน่าเสียของน้ำลดปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขินเพิ่มพื้นที่ เก็บน้ำ
ผู้โพส : admin