ชื่อเรื่อง : กรณีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อหลอกลวงประชาชนในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนปลอม
รายละเอียด : กรณีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อหลอกลวงประชาชนในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนปลอม ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหลอกลวงแสวงหาผลประโยชน์โดยการแอบอ้างทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ประชาชน หรือทางราชการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรมการปกครองและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฝายกวาง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันว่าการโฆษณา รับทำ หรือใช้เอกสารทางราชการปลอมมีความผิดทางอาญา ซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
ชื่อไฟล์ : mqvLJ6SThu104041.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 6DLBQdkThu104108.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : wHmXpo8Thu105112.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : bgDtZsDThu105123.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้