messager
 
เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
โครงการ ลดหวาน มันเค็ม แก้ปัญหาความดันโลหิตสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลฝายกวาง เขต 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
โครงการฉีดวัคซีนหมาแมว "ป้องกันพิษสุนัขบ้า" poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63

folder งานป้องกันโรคติดต่อ
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29