messager
 
เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder แผ่นพับประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
แผ่นพับวินัยพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 26
ประกาศฯทบทวนและปรับปรุงภารกิจของเทศบาลตำบลฝายกวาง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
แผ่นพับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯช่วงปีใหม่ 55 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48
แผ่นพับพายุหมุนเขตร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
แผ่นพับร่องมรสุม และร่องความกดอากาศต่ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
แผ่นพับอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
แผ่นพับ เตรียมรับมือภัยแล้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55
เอกสารเผยแพร่ความรู้ภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37
เอกสารประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51
รายละเอียดการติดต่องานทะเบียนราษฎร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 64
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หมอกควันและไฟป่า poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การป้องกันและระงับอัคคีภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ พายุหมุนเขตร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 64
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ร่องมรสุมและร่องความกดอากาศต่ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลฝายกวาง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39
คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45
คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
แผ่นพับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การรับของขวัญและประโยชน์ต่างๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2