messager
 
เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder ข้อมูลองค์กร
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง ตุลาคม 2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 73
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง กันยายน 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 61
ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง ตุลาคม 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 63
ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง พฤศจิกายน 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง พฤษภาคม 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 64
ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง มิถุนายน 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60
ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง กรกฎาคม 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง สิงหาคม 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40
ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง กันยายน 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง พฤศจิกายน 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47
ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง มกราคม 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง กุมภาพันธ์ 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60
ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง พฤษภาคม 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง มิถุนายน 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง กรกฎาคม 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36
ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง มกราคม - ธันวาคม 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
ข้อมูลครัวเรือน/ประชากร ม.ค.- ส.ค.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
สถิติผู้มารับบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2