messager
 
เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เม.ย.67
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 3
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 5
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) มี.ค.67
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 4
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ก.พ.67
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 7
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ม.ค.67
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ธ.ค.66
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) พ.ย.66 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ต.ค.66 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 17
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ก.ย.66 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 55
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ส.ค.66 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 29
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ก.ค.66 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 53
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 38
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) พ.ค. 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : fsm2 | เปิดอ่าน : 26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เม.ย. 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : fsm2 | เปิดอ่าน : 34
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาศ ไตรมาศที่ ๒/๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : fsm2 | เปิดอ่าน : 34
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มี.ค. 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : fsm2 | เปิดอ่าน : 48
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ก.พ. 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : fsm2 | เปิดอ่าน : 64
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ม.ค. 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : fsm2 | เปิดอ่าน : 31
1 - 20 (ทั้งหมด 109 รายการ) 1 2 3 4 5 6