messager
 
เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อไขเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 1
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลัง และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาล ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 24
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 22
ประกาศมาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 46
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 35
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 48
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 57
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกขน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 39
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 57
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 43
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 25
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 22
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ .2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 40
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 34
ประกาศหลักเกณฑ์ในการคำนวณเลื่อนขั้นเงินเดือน (ครู) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 20
คู่มือพัฒนาบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 59
ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลฝายกวาง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใชัอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
1 - 20 (ทั้งหมด 32 รายการ) 1 2